Moduł obsługi zaplecza (Back Office)

Najważniejsze funkcje realizowane przez program Market w zakresie obsługi Back Office – zaplecza logistycznego sklepu to:

 • Pełna obsługa wszystkich dokumentów wymaganych w sklepie – finansowych i magazynowych związanych z obrotem towaru, dokumentów wewnętrznych, kasowych.
 • Pełne, ilościowe i wartościowe rozliczanie sklepu – w cenach zakupu (wg FIFO lub średniej ważonej ceny zakupu) i w cenach detalicznych.
 • Pełne zarządzanie – asortymentem, listą dostawców, kontraktami z dostawcami, cenami sprzedaży, promocjami i akcjami wsparcia sprzedaży, użytkownikami i uprawnieniami użytkowników (do poziomu każdej operacji), formami płatności.
 • Obsługa „atrybutów towarów” – możliwość definiowania dowolnych atrybutów i wartości, jakie mogą przyjmować te atrybuty oraz przypisywania atrybutów do towarów (np. towary z grupy „Telewizory” mogą mieć zdefiniowane atrybuty: „Technologia”, „Przekątna ekranu”, „Liczba złącz HDMI”). Atrybuty mogą przybierać wartości słownikowane lub mogą być na bieżąco, jednorazowo wpisywane przez użytkownika.
 • Rejestrowanie i przechowywanie w bazie danychdokumentów (zarejestrowanych lub wygenerowanych przez użytkowników i wygenerowanych automatycznie przez program), historii sprzedaży towarów – sprzedaż każdego towaru w każdym dniu (ilość, średnia cena sprzedaży, średnia cena zakupu – z rozbiciem na dostawy z których pochodziła sprzedana ilość), historii stanów magazynowych na koniec każdego dnia (dla każdego towaru (ilościowo i wartościowo), historii paragonów – zarówno nagłówków (data, godzina, kasa, kasjer, nr transakcji, łączna wartość, użyte formy płatności, numer użytej karty lojalnościowej), jak i pozycji paragonów (ilość, cena w jakiej sprzedano, uwzględniająca udzielone rabaty, katalogowa cena sprzedaży w momencie sprzedaży), danych sprzedaży w poszczególnych godzinach każdego dnia (liczba i wartość transakcji w każdej godzinie), informacji o liczbie klientów dla każdej grupy asortymentowej w każdej godzinie.
 • Mechanizm wsparcia generowania zamówień lub ich pełnej automatyzacji z proponowaniem towarów do zamówienia i ich ilości – na podstawie parametrów towaru (definiowanych centralnie lub lokalnie), zdefiniowanego dla danego towaru algorytmu zamawiania, bieżącego zapasu magazynowego, bieżącego tempa sprzedaży i przewidywanej daty dostawy. Obsługa tworzenia zamówienia jest możliwa zarówno za pomocą komputera stacjonarnego, jak i przy użyciu przenośnego kolektora.
 • Obsługa przyjęcia dostawy z użyciem kolektora na podstawie zamówienia, do którego zrealizowana została dana dostawa lub na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy otrzymanego z centrum dystrybucji (z możliwością weryfikacji ilości towarów na poszczególnych paletach / w pojemnikach).
 • Obsługa EDI
 • Weryfikacja poprawności cen na etykietach przy użyciu kolektora z definiowaniem etykiet do wydrukowania.
 • Mechanizm obsługi klas towarów – przez przypisanie towaru do określonej klasy umożliwia definiowanie, jakie dane danego towaru mogą być modyfikowane w sklepie (przez uprawnionego użytkownika), a które mogą być modyfikowane jedynie z poziomu systemu centralnego zarządzającego siecią sklepów.
 • Obsługa inwentaryzacji w różnych wariantach – całościowa lub częściowa (dla wskazanego asortymentu). Możliwość zdefiniowania jednocześnie wielu osobnych inwentaryzacji (asortyment nie może się pokrywać). Możliwość rejestrowania dokumentów (w tym magazynowych) i prowadzenia sprzedaży po zdefiniowaniu inwentaryzacji w programie, a przed jej rozliczeniem.
 • Obsługa towarów złożonych, czyli zestawów towarów o określonej recepturze i automatycznych przesunięć ze składników na towary wynikowe (typu zestaw). 
 • Rejestrowanie w bazie danych programu wszelkich zmian danych w programie dokonanych przez użytkowników (dotyczących np. danych towarów, cen).
 • Kontrola zgodności faktur za dostawy z dokumentami przyjęcia i wydania towaru, raportowanie niezgodności w dostawie (między zamówieniem, dostawą i fakturą), możliwość wygenerowania żądania wystawienia faktury korygującej.
 • Moduł analizy cen konkurencji
 • Moduł drukowania etykiet – z możliwością definiowania wielu typów etykiet, przypisywania typów i liczby etykiet do każdego towaru (np. inne etykiety dla towarów na półkach, inne na display’ach czy w koszu). Współpraca z systemem etykiet elektronicznych firmy SES.
 • Możliwość drukowania metek z kodem kreskowym, nazwą towaru i ceną, naklejanych na towary (używane np. dla odzieży).
 • Zaimplementowane mechanizmy związane z eksportem i importem danych – do i z systemów zewnętrznych.
 • Rozbudowany moduł raportowo-analityczny z możliwością definiowania raportów przez użytkowników i zapisywania szablonów raportów.
 • Natychmiastowy (online) przepływ informacji ze zintegrowanym modułem Front Office.
 • Możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami zainstalowanymi w sklepie - systemem wagowym (wagami etykietującymi i maszynami pakującymi), systemem etykiet elektronicznych, weryfikatorami cen.
 • Rozbudowany mechanizm premiowania zakupów klienta – premia zależna od dokonanych zakupów, w różnej postaci (rabat, gratis, specjalna oferta, komunikat, wydruk, bon lojalnościowy, punkty na kartę lojalnościową).
 • Obsługa towarów wielocenowych np. papierosów czy prasy, dla których jednocześnie może występować w sklepie towar z identycznym kodem kreskowym lecz z różnymi cenami sprzedaży nadrukowanymi na poszczególnych sztukach. Po zeskanowaniu kodu towaru program kasowy (podobne jest działanie przenośnego kolektora w obsłudze inwentaryzacji) prosi o wybranie ceny sprzedaży towaru z listy cen aktywnych dla danego indeksu.

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.